• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7
  • img8
  • img9

Μαθητές

Τάξη Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Α7 6 10 16
Α8 12 7 19
Β7 9 8 17
Β8 11 8 19
Γ6 12 13 25
Γ7 14 10 24
Σύνολο 64 56 120