• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7
  • img8
  • img9

Τελευταία Νέα

Μαθητές που εξασφάλισαν θέση φοίτησης στα Αθλητικά Γυμνάσια

Μαθητές που εξασφάλισαν θέση φοίτησης στα Αθλητικά Γυμνάσια

Κατάταξη Υποψηφίων ανά Άθλημα για Ένταξη στα Αθλητικά Τμήματα

Κατάταξη Υποψηφίων ανά Άθλημα για Ένταξη στα Αθλητικά Τμήματα Έντυπο Ένστασης

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Αθλητών στα Ομαδικά Αθλήματα της Επαρχίας Λεμεσού

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Αθλητών στα Ομαδικά Αθλήματα της Επαρχίας Λεμεσού

Πρόγραμμα Αξιολόγησης Αθλητών στα Ομαδικά Αθλήματα της Επαρχίας Λεμεσού

Πρόγραμμα Αξιολόγησης Αθλητών στα Ομαδικά Αθλήματα της Επαρχίας Λεμεσού

Αίτηση για Φοίτηση στο Αθλητικό Γυμνάσιο (Σχολική Χρονιά 2021-2022)

Αίτηση για Φοίτηση στο Αθλητικό Γυμνάσιο (Σχολική Χρονιά 2021-2022)

Κριτήρια και τρόπος αξιολόγησης για φοίτηση σε Αθλητικά Τμήματα Γυμνασίου (Σχολική Χρονιά 2021-2022)

Κριτήρια και τρόπος αξιολόγησης για φοίτηση σε Αθλητικά Τμήματα Γυμνασίου (Σχολική Χρονιά 2021-2022)